illustrated by Yasui Koyata
Railway Bridge
"Kodomo no kuni" 1931.12
 
[55/94]

about this author