• HOME
 • Introduction to “Children's Books Going Overseas from Japan”
 • Part 1: Tower of Publication
 • < Chapter 1> Characteristics Observed in Each Period and the Expansion of Countries/Regions of Destination
 • Characteristics by period: the 1960s to 1970s
 • Characteristics by period: the 1980s to the 1990s
 • Characteristics by period: the 2000s to the present
 • <Chapter 2> Countries and Regions with Many Translations of Japanese Children's Books
 • Ranks 1st South Korea
 • Column
 • Column
 • Column
 • Ranks 3rd China
 • Column
 • Ranks 4th United States
 • Ranks 5th France
 • <Chapter 3> Nonfiction
 • Natural science
 • Social science
 • Learning materials featuring popular characters
 • Part 2: Tower of Culture
 • <Chapter 1> Picture Books
 • <Chapter 2> Literature
 • <Chapter 3> Folktales and Chirimen Bon (Crepe-paper Books)
 • Part 3: Special Corners
 • Names are different; Calls are different
 • Names are different; Calls are different
 • Sadako: A story from real life has been introduced to overseas countries in the form of children's books
 • Kenji Miyazawa: His works spread transcending national boundaries
 • List of Books
 • Major References
 • Congratulatory Messages
 • About This Site
 • Sitemap
HOME > Major References

Major References

Biographical dictionaries and other reference books are not included.

Books
Bologna Children's Book Fair 2008: Illustrators Exhibition (Italy)
JBBY (Japanese Board on Books for Young People) (ed.), 2008
Ehon no sekai kodomo no sekai
Kyoko Matsuoka, Japan Editor School Publication Division 1987
Ehon no yorokobi
Tadashi Matsui, Japan Broadcasting Publishing, 2003
Oita-ken shusshin sakka chousa houkokusho: FY1980
Oita Prefectural Art Center, 1980
Oita-ken no bijyutsu
Toshikazu Hirota (ed.), Shibunkaku, 1994
Oita-kenritsu geijutsu kaikan shozou sakuhin-sen zuroku
Oita Prefectural Art Center (ed.), Oita Prefectural Art Center, 1997
Oita-kenritsu geijyutsu kaikan shozou meihin zuroku: Kaikan 30-shunen kinen
Oita Prefectural Art Center (ed.), Oita Prefectural Art Center, 2007
Gaikokujin no mita otogibanashi: Kyo no oyatoi ishi Jonker no “Fuso chawa"
Yasumasa Okuzawa (trans.), Shisokaku, 1993
Kodomo no hon honyaku no ayumi tenjikai mokuroku: Kokusai Kodomo Toshokan kaikan kinen
JBBY “Kodomo no hon honyaku no ayumi ten" Exhibition executive committee, National Diet Library (ed.), National Diet Library, 2000
Sadako: genbaku no ko no zo no monogatari
Nuclear & Peace Project, NHK Hiroshima, Japan Broadcast Publishing, 2000
Jido bungaku kenkyu no gendai shi: Nihon jido bungaku gakkai no 40 nen
Japan Society for Children's Literature (ed.), Komine Shoten, 2004
Jido bungaku ron (A Critical Approach to Children's Literature)
Lilian H. Smith
Momoko Ishii, Teiji Seta, Shigeo Watanabe (trans.), Iwanami Shoten, 1964
Shin kodomo no hon to dokusho no jiten
Hiroshi Kurosawa et al. (eds.), Poplar Publishing, 2004
Zusetsu ehon sashie daijiten dai 2 kan
Michiaki Kawato and Takanori Sakakibara (co-authors and eds.), Ozorasha, 2008
Taiwan ni okeru gendai nihon jido bungaku sakuhin no honyaku juyo no kenkyu
Kuei-E Chang, 2008
Chirimen-bon no subete
Saeko Ishizawa, Miyaishoten, 2004
Nihon jido bungaku kenkyu (Sosho kindai bungei kenkyu)
Sadataka Muramatsu and Ichiro Kamisho (eds.), Miyaishoten, 1984
Nihon no kodomo no hon rekishiten zuroku
The 1986 Kodomo no Hon Sekai Taikai Program Committee,
JBBY, 1986
Nihon minzoku daijiten (two-volume)
Ajio Fukuda (ed.), Yoshikawa Kobunkan, 1999, 2000
Hasegawa Kiyoshi no sekai, chu (tofutsu-go I)
Kiyoko Sawatari, Yurindo, 1998
Basel yori (second edition)
Empress Michiko of Japan, Suemori Books, 2003
“Fushigi no kuni no nakama-tachi: mukashi banashi kara monogatari e" (Friends in Wonderland: from Folktale to Story)
The International Library of Children's Literature, National Diet Library (ed.), International Library of Children's Literature, 2002
Fujita Tsuguharu sakuhin wo hiraku
Yoko Hayashi, University of Nagoya Press, 2008
Furansu no kodomo ehon-shi
Saeko Ishizawa, Osaka University Press, 2009
Hokuo kara no okurimono: Kodomo no hon no ayumi (Northern Gifts: Children's Books from the Nordic Countries): Kokuritsu Kokkai Toshokan Kokuritsu Kodomo Toshokan tenjikai
International Library of Children's Literature, National Diet Library (ed.), International Library of Children's Literature, National Diet Library, 2006
Bokura no namae wa Guri to Gura
"Haha no tomo" Editorial Dept. (author and ed.), Fukuinkan Shoten Publishers, 2001
Mukashi banashi to mukashi banashi ehon no sekai-ten
Setagaya Literary Museum (ed.), Setagaya Literary Museum, 2002
Yofu bijyutsuka shoden
Kinkichiro Honda, Hobunsha, 1908
The Hans Christian Andersen Awards 1956-2002
International Board on Books for Young People c2002
Magazines and Newspapers
Asahi Shimbun, morning edition, Nov. 27, 1962, The Asahi Shimbun Company
Azumino Chihiro Bijutsukan: Bijutsukan tomo-no-kai dayori
No. 54 (December 2008), Azumino Chihiro Museum
Ehon wa sekai no kyotsugo
Akiko Kurita, “Kodomo Toshokan” No. 75, Autumn 1997, Tokyo Children's Library
Kokusai Kodomo Toshokan jido bungaku renzoku kouza kougi roku
2005, 2006, 2007, 2008 International Library of Children's Literature, National Diet Library
Shuppanbutsu wo tsujite no kokusai koryu
Akiko Kurita “Gakko Toshokan” No. 464 (June 1986), School Library Association
Tokushu Nihon no kodomo no hon, sekai wo iku
"Nihon Jido Bungaku” Vol. 53 No. 6 (Nov.-Dec. 2007) Japan Association of Writers for Children
Bungaku wa heiwa eno michi wo kirihiraki uruka: Sadako Story to K. Bruckner
Atsuko Hayakawa “Sekai” No. 692 (September 2001), Iwanami Shoten
Meiji shoki no “Nihon mukashi banashi” no gaikokugo yaku: Langegg to Theodora Ozaki
Saeko Ishizawa
Baika Joshi Daigaku bungakubu kiyou: jidou bungaku-hen
No. 19 (2002) Literature Dept., Baika Women's University
Websites(Last access: January 5, 2010)
Itabashi Art Museum website (http://www.itabashiartmuseum.jp/art/index.html)
Ed Young official website (http://edyoungart.com/)
Ozawa Folktale Institute website (http://www.ozawa-folktale.com/)
Maruki Gallery for the Hiroshima Panels website (http://www.aya.or.jp/~marukimsn/)
Chihiro Art Museum website (http://www.chihiro.jp/)
Tokyo Children's Library website (http://www.tcl.or.jp/)
Dowa-ya website (http://www.dowa-ya.co.jp/index.html)
Batchelder Award website (http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/alsc/awardsgrants/bookmedia/batchelderaward/index.cfm)
Index Translationum
(http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=7810&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html)
SWET Newsletter, No. 122 May 2009
(http://www.swet.jp/index.php/newsletter/content/young_adult_fantasy_in_translation/)
Other
Exotic Japan: Nihonjin ga shiranai, nihon wo atsukatta sekai no jidosho ILCL No. 2 Reference room, small-exhibition leaflet 2009
(http://www.kodomo.go.jp/event/exhibition/pdf/exoticjapan.pdf)
 Top